Interaktywna baza badań klinicznych

Interaktywna Baza Badań Klinicznych

Wyniki wyszukiwania

Wyniki dla pęcherz moczowy (4)

2

Globalne, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane, prowadzone metodą próby otwartej badanie III fazy oceniające stosowanie NU21-sunstancja fikcyjna testowa w monoterapii oraz NU21-sunstancja fikcyjna testowa w kombinacji z Nazwa leku fikcyjna testowa w porównaniu ze standardową chemioterapią podawaną w pierwszej linii u pacjentów z rozpoznaniem nieoperacyjnego, urotelialnego raka pęcherza moczowego w IV stopniu zaawansowania

nowotwory układu moczowo-płciowego

Gdańsk, Kraków

4

Badanie to jest globalnym, prowadzonym metodą otwartej próby, randomizowanym, kontrolowanym badaniem fazy III, mającym na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leczenia uzupełniającego atezolizumabem w porównaniu z obserwacją u pacjentów z przejściowokomórkowym rakiem urotelialnym naciekającym błonę mięśniową pęcherza moczowego lub górnych dróg moczowych (miedniczki nerkowej, moczowodów lub cewki moczowej) z ekspresją PD-L1 z grupy wysokiego ryzyka nawrotu po chirurgicznej resekcji guza.

nowotwory układu moczowo-płciowego

Lublin, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław