Interaktywna baza badań klinicznych

Interaktywna Baza Badań Klinicznych

Wyniki wyszukiwania

Wyniki dla pęcherz moczowy (2)

1

Globalne, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane, prowadzone metodą próby otwartej badanie III fazy oceniające stosowanie NU21-sunstancja fikcyjna testowa w monoterapii oraz NU21-sunstancja fikcyjna testowa w kombinacji z Nazwa leku fikcyjna testowa w porównaniu ze standardową chemioterapią podawaną w pierwszej linii u pacjentów z rozpoznaniem nieoperacyjnego, urotelialnego raka pęcherza moczowego w IV stopniu zaawansowania

nowotwory układu moczowo-płciowego

Gdańsk, Kraków