Interaktywna baza badań klinicznych

Interaktywna Baza Badań Klinicznych

Wyniki wyszukiwania

Wyniki dla rak płuca (2)

1

WIELOOŚRODKOWE BADANIE II/III FAZY OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO RÓŻNYCH TERAPII CELOWANYCH W LECZENIU CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (NDRP) Z MUTACJAMI SOMATYCZYMI WYKRYTYMI WE KRWI (B-FAST: BLOOD-FIRST ASSAY SCREENING TRIAL)

nowotwory płuca i opłucnej

Otwarte - rekrutuje

Gdańsk, Kraków, Olsztyn, Otwock, Poznań, Warszawa

2

Przedmiotem tego badania jest ocena skuteczności atezolizumabu w porównaniu z chemioterapią jednolekową pod względem efektów przeciwnowotworowych u pacjentów z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), którzy nie kwalifikują się do leczenia żadną chemioterapią dwulekową opartą na związkach platyny.

nowotwory płuca i opłucnej

Otwarte - rekrutuje

Otwock, Warszawa