Interaktywna baza badań klinicznych

Interaktywna Baza Badań Klinicznych

Wyniki wyszukiwania

Wyniki dla rak piersi (2)

1

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie III fazy, kontrolowane placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa kopanlizybu w skojarzeniu z rytuksymabem u pacjentów z nawrotowym, chłoniakiem nieziarniczym z komórek B (iNHL) o powolnym przebiegu – CHRONOS-3

nowotwory układu chłonnego

Otwarte - rekrutuje

Gdańsk, Gdynia

2

teeests

rak piersi

Otwarte - rekrutuje

Poznań