Interaktywna baza badań klinicznych

Interaktywna Baza Badań Klinicznych

Wyniki wyszukiwania

Wyniki dla rak prostaty (2)

1

Przedmiotem tego badania jest ocena skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki schematu leczenia ipatasertib plus abirateron plus prednizon lub prednizolon w porównaniu ze schematem leczenia placebo plus abirateron plus prednizon lub prednizolon u pacjentów z przerzutowym, opornym na leczenie kastracyjne rakiem gruczołu krokowego (mCRPC).

nowotwory układu moczowo-płciowego

Białystok, Łódź, Opole, Warszawa, Wrocław

2

Celem badania jest ocena bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki atezolizumabu w skojarzeniu z enzalutamidem w porównaniu z enzalutamidem stosowanym w monoterapii u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na leczenie kastracyjne (CRPC).

nowotwory układu moczowo-płciowego

Białystok, Konin, Kraków, Łódź, Opole, Otwock, Warszawa, Wrocław