Interaktywna baza badań klinicznych

Interaktywna Baza Badań Klinicznych

Lorem ipsum dolor sit

Status badania: Otwarte - rekrutuje

Planowana data rozpoczęcia rekrutacji w Polsce:

Planowana data zakończenia rekrutacji:

Zgłoś błąd opisu

Nazwa badania:

Wieloośrodkowe, otwarte, trzyczęściowe badanie oceniające bezpieczeństwo i efektywność immunoferezy z użyciem wyrobu medycznego LW-02 firmy Immunicom w usuwaniu rozpuszczalnych receptorów czynnika martwicy nowotworu (sTNF-R) oraz kliniczną efektywność w leczeniu pacjentów z zaawansowanym, opornym, potrójnie negatywnym rakiem piersi (TNBC) samodzielnie lub w połączeniu z chemioterapią z zastosowaniem niskich dawek paklitakselu i karboplatyny podawanych w rytmie cotygodniowym w porównaniu z chemioterapią z zastosowaniem niskich dawek paklitakselu i karboplatyny podawanych w rytmie cotygodniowym.

Sponsor:

Immunicom

Kryteria włączenia:

  • Zaawansowany trójujemny rak piersi
  • Wyczerpanie standardowych opcji leczenia systemowego (przynajmniej 3 linie)
  • Choroba mierzalna wg RECIST

Faza badania:

Faza I

Tagi:

  • immunofereza

Opis:

W badaniu oceniane jest bezpieczeństwo i skuteczność nowatorskiej formy terapii - selektywnej immunoforezy. Podczas zabiegów, system filtracyjny LW-02 selektywnie usuwa z osocza chorych, produkowany przez nowotwór czynnik, wygaszający odpowiedź odpornościową organizmu - sTNFR. Terapia prowadzona jest 3 razy w tygodniu, na standardowych aparatach do aferezy, przy użyciu dwudrożnego, tunelizowanego cewnika centralnego. Pojedynczy zabieg wraz z procedurami towarzyszącymi trwa około 4 godzin.

Obszar terapeutyczny:

rak piersi

Badana substancja czynna:

  • Selektywna immunofereza skierowana przeciw sTNFr na kolumnie LW-02

Kryteria wyłączenia:

Brak danych

Kryteria włączenia dodatkowe:

Brak danych